DR. BERÉNYI JÁNOS ÉS DR. SZÉLL ENDRE SZOBORAVATÓ ÜNNEPSÉGE ZENTÁN

Bensőséges keretek között került sor Dr. Berényi János és Dr. Széll Endre szoboravató ünnepségére a Vajdaságban, Zentán, 2016. június 25-én az Agrárinnovációs Iroda megnyitásának első éves évfordulóján. A szobrok az iroda előtti kertben kerültek elhelyezésre és felavatásra. Az ünnepségen a két tudós családja és a szobor készítését anyagilag támogató intézmények és személyek vettek részt. Az ünnepség házigazdája dr. Lengyel László, a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány ügyvezető elnöke és Kulcsár Sarolta volt.

Először Kulcsár Sarolta üdvözölte a vendégeket és mondott rövid bevezetőt. Ezt követte a szobrok körüli szalag átvágása, ami a család és a támogatók bevonásával történt. A szobrokat a családtagok leplezték le, majd a szobrok megáldása következett.

A fiatal belgrádi szobrászművész, Stanislav Antonić mondott néhány szót a szobrok készítéséről, majd dr. Lengyel László tartotta meg ünnepi beszédét, melyben méltatta Dr. Berényi János és Dr. Széll Endre munkásságát, kapcsolatukat a vajdasági és zentai intézményekkel.

Ezután került sor a koszorúk és virágdíszek elhelyezésére. A Gabonakutató Nonprofit Kft. koszorúit Dr. Széll Endre és Dr. Berényi János szobrának talpazatán Dr. Bóna Lajos ügyvezető igazgató, Dr. Matuz János a Gabonakutató korábbi igazgatója és Dr. Szél Sándor, Endre munkatársa és testvére helyezték el, tisztelegve az ünnepelt kollégák személye előtt.

A Magyar Növénynemesítők Egyesületének koszorúit Dr. Bóna Lajos az egyesület elnöke és Dr. Pauk János az egyesület alelnöke helyezte el, megköszönve az áldozatos munkát, amit az Egyesület nevének öregbítéséért tettek.

Az ünnepséget a két tudós tiszteletére készített kiállítás megtekintése, pohárköszöntő és állófogadás zárta.