Az év ifjú nemesítője Dr. Nagy Zoltán

Az év ifjú nemesítője Dr. Nagy Zoltán

 

Az MNE 2018-ban, a fiatal növénynemesítésben dolgozó kutatók ösztönzésére, a kiemelkedő eredményeket elért kutató jutalmazására, díjat alapított. 2022-ban az ’Év Ifjú Nemesítője-2022’ díjat és a vele járó díjazást Dr. Nagy Zoltán kukoricanemesítő nyerte el színvonalas nemesítő és publikációs teljesítményével. Pályázatát - a benyújtott öt kiváló pályamunka közül - az MNE vezetőségéből alakult bizottság, egymástól független pontozással értékelte a legjobbnak.  A díjat a XXIX. Növénynemesítési Tudományos Napokon adtuk át és ekkor hallgattuk meg a díjazott előadását is.

Zoltán az SZTE-n alkalmazott növénybiológusként végzett 2008-ban. Az oklevél megszerzése után 2008-ban jelentkezett az SZTE Biológia Doktori Iskolájába (PhD), melyet 2011-ben fejezett be. 2013. áprilisától a MTA Agrártudományi Központ Mezőgazdasági Intézetének Kukoricanemesítési Osztályán dolgozott. 2017-től a Gabonakutató Nonprofit Kft. Kukoricanemesítési Osztályára került, mint nemesítő kutató. 2019 óta, már ő vezeti az osztályt. Tudományos eredményeit nemzetközi folyóiratokban és hazai kiadványokban publikálta. Az összesített impakt faktora: 39,893. Kutatásainak célja új, nagy termőképességgel rendelkező, biotikus- és abiotikus stresszekkel szemben ellenálló szemes- és siló kukorica hibridek nemesítése. A GK kukorica portfólióját hazai és nemzetközi mércének megfelelően évről évre új hibridekkel gazdagítják.