Elhunyt Dr. Eöri Terézia

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Eöri Terézia növénynemesítő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa életének 82. évében, 2021. május 9-én, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, otthonában, családja körében csendesen elhunyt. 

Néhai Tagtársunkat 2021. május 14-én, pénteken 16 órakor a fertőszéplaki temetőben helyezik örök nyugalomra. Ezt megelőzően 15 órakor gyászmisét tartanak tiszteletére a helyi tempolmban. 

Eőri Teréz egykori munkatársunk,  repcenemesítési munkáját még a hatvanas  években kezdte Fertődön, majd 1970-től a GK-ban Táplánszentkereszten intézetünkben folytatta.
Úttörő munkájának része van abban, hogy később Falusi Jánosné a GK Gabriella repcét előállította, s az ezredfordulón a repce vetőmagpiacon megjelenhetett a Gabonakutató. Az ezredfordulóig a repce egészen kisnövénynek számított. Így Teréz tápláni kuatómunkáját követően,  a nyolcvanas években megvált a Gabonakutatótól és  a Petőházi Cukorgyárban növénynemesítő, majd Vetőmag osztályvezető l lett,. Később, már nyugdíjasan, a kétezres évek elején a Nyugat Mo.-i Egyetem oktatója, tanácsadója lett.
 
A repce termesztése c. 2001-ben megjelent könyve a vetőmagosok, agronómusok számára ma is hasznos szakirodalom.
 

A gyászjelentés megtekinthető itt:

Letölthető állományok