Részletek az Egyesület alapszabályából

A hazai növénynemesítési kutatás, a nemesítői érdekek hazai és külföldi védelmének elősegítése céljából létrehozott jogi személyiséggel rendelkező egyesület a Magyar Növénynemesítők Egyesülete.

Az Egyesület célja

  • A magyar növénynemesítők, a vetőmag és szaporítóanyag termesztők, a feldolgozók és forgalmazók, valamint a felhasználók érdekeinek összehangolása és védelme,
  • Közreműködés a nemesítés, fajtafenntartás, vetőmag-szaporítást és forgalmazást szabályozó jogszabályok előkészítésében és azok betartásának ellenőrzésében,
  • A fajták szabadalmi védelme biztosításának támogatása, elősegítése bel- és külföldön,
  • A magyar növénynemesítők jogai és anyagi érdekeit realizáló eljárások kidolgozása,
  • Részvétel a nemesítők szakmai képzésében,
  • A nemesítésben kitűnt nagy elődök szellemi hagyatékának megőrzése és ápolása,
  • Együttműködés az EUCARPIA-val (Európai Növénynemesítők Tudományos Egyesülete), az ASSINS-el ( A Növénynemesítők és Nemesített Növényfajták Nemzetközi Jogvédelmi Szervezete), az UPOV-val (Új Növényfajták Védelmének Nemzetközi Szövetsége), az MTA Növénynemesítési Bizottságával és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal a hazai növénynemesítés és vetőmagtermesztés fejlesztése és eredményeinek realizálása érdekében.

Az Egyesület tagjai

  • rendes tagok,
  • pártoló tagok,
  • tiszteletbeli tagok.

Az egyéni tagok mellett az Egyesület tagjai lehetnek a növénynemesítésben érdekelt gazdálkodó szervezetek is, amelyeket az egyéni tagokkal azonos jogállás illet meg. A gazdálkodó szervezetek tagsági jogaikat erre jogosult képviselőjük útján gyakorolják.
Pártoló tagok lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, ill. ezek társaságai, akik az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását külön megállapodás alapján vállalják, de rendes tagként belépni nem kívánnak.

Az Egyesület szervezeti rendje
Az Egyesület legfőbb szerve a tagok részvételével működő közgyűlés. A közgyűlés dönthet minden – az Egyesületet érintő – kérdésben.

Az Egyesület vezetősége
A közgyűlések közötti időszakban az Egyesület képviseletét az Egyesület elnöke látja el. Az elnök irányítja az Egyesület folyó ügyintézését. A közgyűlés az Egyesület elnökén és elnökhelyettesein kívül vezetőségi tagokat is választ, akik az elnök irányításával közreműködnek az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának irányításában, képviseletének ellátásában.Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület működésének anyagi feltételeit az éves költségvetés terhére kell biztosítani. A költségvetés bevételeit a tagokból befolyó tagdíj, a Magyar Növénynemesítők Alapítványa és más a gazdálkodó szervezetek által biztosított támogatás és egyéb bevételek (pályázat, stb.) képezik.