Tagság, belépés az egyesületbe 

 

  • Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú, hivatásszerűen nemesítéssel, illetve honosítással, vetőmagtermesztéssel, vagy nemesítés és kapcsolódó diszciplínák oktatásával, kutatásával foglalkozó szakember.
  • Az egyéni tagok mellett az Egyesület tagjai lehetnek a növénynemesítésben érdekelt gazdálkodó szervezetek is, amelyeket az egyéni tagokkal azonos jogállás illet meg.
  • Pártoló tagok lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, ill. ezek társaságai, akik (amelyek) az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását vállalják, de rendes tagként belépni nem kívánnak.
  • Az MNE közgyűlése a nemesítő munkában kitűnt szakemberek közül magyar és külföldi állampolgárságú tiszteletbeli tagokat választhat.

Egyesületünk a tagjai sorába vár minden, a növénynemesítés területén, illetve annak közvetlen társtudományában tevékenykedő magyar személyt, vállalatot, intézményt. A tagok felvételéről a Vezetőség dönt, az Elnökhöz címzett jelentkezési lap elbírálása alapján. A kitöltött belépési nyilatkozat elnök általi jóváhagyó aláírásakor a tag felvételt nyer az Egyesületbe.
 


Tagdíj befizetés
A tagsági díj (évi 3.000 Ft/fő, 70. életévét betöltött személy tagdíja évi 1.500Ft/fő) bármely OTP-fiókban díjmentesen befizethető, illetve átutalható az MNE 11707024-20258865 sz. számlájára. A befizetésről igény esetén számlát állítunk ki, melyet az átutalással egy időben az átutalás megjegyzés részében, levélben, vagy e-mailben, telefonon lehet jelezni (06-62/435-235, Óvári Judit).

 

 

Letölthető állományok