Szervezetünkről röviden

 • Egyesületünk a hazai növénynemesítési kutatás, a nemesítői érdekek hazai és külföldi védelmének elősegítése céljából létrehozott jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet.
 • Az Egyesület közhasznú tevékenységét a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. §-ában foglalt rendelkezései alapján végzi.
 • Az Egyesület legfőbb szerve a tagok részvételével működő közgyűlés.
 • A közgyűlés dönthet minden – az Egyesületet érintő – kérdésben.
 • A közgyűlések közötti időszakban az Egyesület képviseletét az Egyesület elnöke látja el. Az elnök irányítja az Egyesület ügyintézését.
 • Az MNE jelenlegi elnöke:
  Dr. Pauk János - Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 6726, Alsó kikötő sor 9.,
  E-mail: janos.pauk@gabonakutato.hu
 • Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú, hivatásszerűen nemesítéssel, illetve honosítással, vetőmagtermesztéssel, vagy nemesítés és kapcsolódó diszciplínák oktatásával, kutatásával foglalkozó szakember. A rendes és pártoló tagok felvételéről a Vezetőség dönt, az Elnökhöz címzett jelentkezési lapok elbírálása alapján.
 • Az egyéni tagok mellett az Egyesület tagjai lehetnek a növénynemesítésben érdekelt gazdálkodó szervezetek is, amelyeket az egyéni tagokkal azonos jogállás illet meg. A gazdálkodó szervezetek tagsági jogaikat erre jogosult képviselőjük útján gyakorolják.

 • Székhely / Levelezési cím: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
 • Tel./Fax: 06-62/435-090
 • Mobil: 06-30/484-7035
 • E-mail:
 • Bankszámlaszám: 11707024-20258865
 • Adószám: 19010454-1-06